Liên hệ

Địa chỉ liên hệ: 3 Trần Khánh Dư
Phường Tân Định, Quận 1
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam


Điện thoại: (08) 38482660

Email: lienhe@banhmique.com


Giao hàng miễn phí toàn quốc: 1900 555591