Liên hệ

Địa chỉ liên hệ: 3 Trần Khánh Dư
Phường Tân Định, Quận 1
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam


Điện thoại: (08) 38468919

Hotline TP. HCM (08) 2208 0000

Hotline Hà Nội 0966 998 998

Email: lienhe@banhmique.com


Giao hàng tại TP. HCM: 1900 555591
tại Hà Nội: 0966 998 998